Vi er ca.35 ansatte på Rudkøbing Plejehjem.

Vi er ansatte med forskellige faglige uddannelser og baggrunde.

Plejen:

Sygeplejersker

Sosu assistenter

Sosu hjælpere

Sygehjælper

Husassistenter

Dagcenter:

Sygehjælpere

Køkken:

Ernæringsassistenter

Husassistenter

Udover de faste medarbejdere vil I møde elever, praktikanter og ferieafløsere.

Uddannelse:

Som ansat på Rudkøbing Plejehjem bliver man løbende tilbudt efteruddannelse.

Dette aftales ved årlige udviklingssamtaler.

Der afholdes årlige temadage for hele medarbejdergruppen på tværs af faggrænser, dette for at styrke fællesskab og fælles værdigrundlag.

Rudkøbing Plejehjem er uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Vi har ligeledes praktikanter med forskellige baggrunde