Værdigrundlag

Fundamentet for Danske Diakonhjem og dermed også for Rudkøbing plejehjem er, at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs og menneskesyn.

Det betyder at vi:

 -         Styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd.

 -         Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis.

 -         Imødekommer det enkelte menneskes behov for fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg.

 -         Giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.